O NAS

Oculus, słowo z języka łacińskiego oznaczające oko czyli narząd wzroku - który w pracy detektywa odgrywa rolę prawdopodobnie najważniejszą.

Nadrzędnym celem usług świadczonych przez Biuro Detektywistyczne OKULUS jest dostarczenie informacji oraz gromadzenie materiałów dowodowych w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, kryminalnych. Zdając sobie sprawę ze specyficznego charakteru naszej pracy, biorąc pod uwagę jak trudne może być powierzenie nam swoich spraw, sekretów, tajemnic, zapewniamy klientom pełną dyskrecję, poufność i lojalność które są dla nas oczywistym priorytetem.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE OKULUS

 

 

Biuro Detektywistyczne OKULUS to zespół doświadczonych detektywów, zarówno mężczyzn jaki kobiet, którzy od wielu lat zbierali swoje doświadczenia zawodowe w sektorze prywatnym jak i w służbach państwowych. Dzisiaj nasze doświadczenie i umiejętności pozwalają nam dzielić się nimi, wykonując zlecenia na rzecz osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych.

Nasi pracownicy to doświadczeni detektywi a ich wiedza i umiejętności pozwalają rozwiązać sprawę w sposób satysfakcjonujący dla klienta. W naszym biurze detektywistycznym zatrudniamy również kobiety które doskonale sprawdzają się w czynnościach operacyjnych, gdzie swój profesjonalizm i umiejętności mogą poprzeć kobiecym wdziękiem, sprytem i urodą.

Świadczymy dla Państwa kompleksowe usługi wynikające z Ustawy o usługach detektywistycznych, jak również staramy się spełniać indywidualne oczekiwania stawiane przez naszych klientów. Wszelkie ustalenia oraz materiały zebrane w trakcie prowadzonych czynności detektywistycznych przekazujemy Zleceniodawcy wraz z pisemnym sprawozdaniem co w połączeniu staje się pełnoprawnym dowodem w ewentualnym postępowaniu sądowym. Jeśli zachodzi taka potrzeba detektywi zaangażowani w pracę nad konkretnym zleceniem zeznają w Sądzie w charakterze świadków.

Biuro Detektywistyczne OKULUS działa na podstawie licencji wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, posiadamy także ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności detektywistycznej.

Nasza oferta

Zapoznaj się z propozycją kierowaną do osób prywatnych oraz firm

Oferta dla osób prywatnych.

Obserwacja osób, miejsc, zdarzeń.

Wykrywanie zdrady małżeńskiej, partnerskiej.

Zbieranie informacji w sprawach cywilnych, rodzinnych.

Poszukiwanie osób.

Poszukiwanie spadkobierców.

Ustalanie miejsca pracy.

Ustalanie źródeł dochodu.

Wywiad środowiskowy.

Inne...

Oferta dla firm.

Wywiad gospodarczy.

Sprawdzanie kandydatów na pracowników, weryfikacja świadectw, zaświadczeń, referencji.

Wykrywanie nieuczciwej konkurencji.

Sprawdzanie historii firm.

Weryfikacja wiarygodności.

Kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Usługa tzw. tajemniczy klient.

Inne...

WSPÓŁPRACA

W celu zapewnienia jak najwyższych standardów wykonywanej przez nas pracy oraz najwyższych standardów gromadzonego materiału dowodowego na poczet spraw sądowych, współpracujemy z kancelariami adwokackimi z terenu Sosnowca i Katowic.

REFERENCJE

Skorzystaj z
formularza kontaktowego

Biuro Detektywistyczne OKULUS, Katowice, ul. gen. Józefa Hallera 18.

Większość naszych działań prowadzona jest na obszarze południowej polski, jednak jeśli zachodzi taka potrzeba działamy również na terenie reszty kraju jak i po za jego granicami.

detektywokulus@gmail.com

tel: 723 610 210 - Piotr;
661 969 192 - Izabela

Podstawa prawna

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych określa ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

*w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
*w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: – wykonania zobowiązań
majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, – bezprawnego
wykorzystywania nazw handlowych lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
*sprawdzenie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom
ubezpieczeniowym,
*poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
*poszukiwanie mienia,
*zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach
o przestępstwa skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa
karnego (zleceniodawcą tych czynności nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące
postępowania w tych sprawach).